Kabeļu nesošās sistēmas

Sistēmas apraksts: kabeļu reņu sistēma RKSM

Kabeļu reņu sistēma RKS-Magic® ļauj izveidot garenisku kabeļu renes savienojumu vēl ātrāk. Bez skrūvēm veidotā un inovatīvā garenā savienotāja montāža ir pavisam vienkārša. Vienkārši salieciet kopā kabeļu renes galus, nofiksējiet - gatavs! Pret ilgstošu un statisko slodzi izturīgo gareno savienotāju nostabilizē, saliecot pamatnes mēlītes. Kabeļu rene RKS-Magic® ir pieejama ar 35 un 60 mm augstām malām. Sistēmu papildina plašs fasondetaļu klāsts, kurā ietilpst līkumi (45° un 90°), T-veida atzarojumi, piemontējami atzarojumi un krusteņi. Vertikālām virziena izmaiņām ir pieejami vertikāli 90° līkumi un šarnīrlīkumi (uz augšu/uz leju vērsti). Montējot fasondetaļas, vienmēr jāparedz papildu balstelementi.

Pie sistēmas līdzās dažādajām fasondetaļām, protams, pieder visu veidu savienotāji (garenie, leņķa un šarnīrsavienotāji) un papildu piederumi, kā, piem., starplikas, salaidumvietu līstes, montāžas plāksnes un vāki.
Šīs sistēmas montāžas piemērus un detalizētus preču aprakstus atradīsit turpmākajās lappusēs. Kabeļu rene RKS-Magic
® ir pārbaudīta un to var instalēt funkciju nodrošināšanas vajadzībām. Visaptverošu informāciju par to atradīsit mūsu jaunajā BSS ugunsdrošības sistēmu katalogā.