VBS savienojumu un stiprinājumu sistēmas

Iericu grupas II zonu iedalijums (virspuse)

Gaze

Putekli

Spradzienbistama gazes atmosfera, zonu iedalijums atb DIN EN 60079-10

Spradzienbistams puteklu un gaisa maisijums, zonu iedalijums atb DIN EN 61214-10

Zona 0

Zona 20

Vieta, kura gaze pastavigi, uz ilgu laiku vai bieži rada spradzienbistamu atmosferu.

Vieta, kura puteklu/gaisa maisijums pastavigi, uz ilgu laiku vai bieži rada spradzienbistamu atmosferu.

Zona 1

Zona 21

Vieta, kura jarekinas ar to, ka normalas ekspluatacijas apstaklos gaze var dažreiz radit spradzienbistamu atmosferu.

Vieta, kura jarekinas ar to, ka normalas ekspluatacijas apstaklos puteklu/gaisa maisijums var dažreiz radit spradzienbistamu atmosferu.

Zona 2

Zona 22

Vieta, kura jarekinas ar to, ka normalas ekspluatacijas apstaklos gaze var reti vai uz isu bridi radit spradzienbistamu atmosferu.

Vieta, kura jarekinas ar to, ka normalas ekspluatacijas apstaklos puteklu/gaisa maisijums var reti vai uz isu bridi radit spradzienbistamu atmosferu.