Kabeļu kanālu sistēmas

Kam šie standarti jāievēro
?

OBO kā ražotājs

Standarts

Virsraksts

OBO sistēma

DIN EN 50085-1 noteikumi par ierīču pārbaudēm

Elektroinstalācijas sistēmas elektriskām instalācijām, 1. daļa: vispārīgās prasības

Visas sistēmas

DIN EN 50085-2-1

Īpašas prasības attiecībā uz elektroinstalācijas kanālu sistēmām, kas paredzētas montāžai pie sienas vai griestiem.

WDK, LKM, SKL, GEK-K, GEK-S, GEK-A

prEN 50085-2-2

Īpašas prasības attiecībā uz elektroinstalācijas sistēmām, kas paredzētas montāžai zem grīdas, līdz ar grīdas virsmu vai virs grīdas.

UFS

DIN EN 50085-2-3

Īpašas prasības attiecībā uz elektroinstalācijas kanālu sistēmām, kas paredzētas montāžai vadības skapjos.

VK

prEN 50085-2-4

Īpašas prasības attiecībā uz nodalīti uzstādītiem instalācijas komponentiem.

ISS

Montieris kā iekārtu uzstādītājs

Standarts

Virsraksts

OBO sistēma

VDE 0100, 410. daļa

Elektroiekārtu ierīkošana ar nominālo spriegumu līdz 1000 V. Aizsardzība pret strāvas triecienu.

Visas sistēmas

VDE 0100, 520. daļa

Elektroiekārtu ierīkošana ar nominālo spriegumu līdz 1000 V. Kabeļi un vadi.

Visas sistēmas

VDE 0100, 540. daļa

Elektroiekārtu ierīkošana ar nominālo spriegumu līdz 1000 V. Potenciālu izlīdzināšana.

Visas sistēmas

VDE 0100, 610. daļa

Elektroiekārtu ierīkošana ar nominālo spriegumu līdz 1000 V. Pirmreizējā elektroiekārtu pārbaude pirms nodošanas ekspluatācijā lietotājam.

Visas sistēmas

VDE 0298

Elektroiekārtu ierīkošana ar nominālo spriegumu līdz 1000 V. Izolēti kabeļi un vadi augstsprieguma iekārtās.

Visas sistēmas

DIN EN 50310

Iezemēšanas un potenciālu izlīdzināšanas risinājumu lietošana ēkās ar informācijas tehnoloģiju iekārtām.

Visas sistēmas