Kabeļu kanālu sistēmas

Kabeļu kanālu sistēmu un metāla montāžas balstu iekļaušana aizsardzības sistēmā

Aizsardzības pasākumu izvēle
Defektu gadījumā metāliskas daļas ar atvērtu virsmu nedrīkst būt zem sprieguma. Tādēļ ir nepieciešams veikt attiecīgus aizsardzības pasākumus. Tos nosaka spēkā esošie standarti. Attiecībā uz vadu kanālu sistēmu izveidošanu ir jāievēro EN 50085-1, kā arī EN 50085-2-1, bet attiecībā uz pašu montāžu ir spēkā noteikumi par elektroiekārtu uzstādīšanu DIN VDE 0100, 410. un 540. daļa (aizsardzības pasākumi pret bīstamu strāvas iedarbību uz ķermeni).

Dažādi Eiropas standartiem atbilstoši montāžas veidi
Eiropas standarts EN 50085-1 paredz dažādus montāžas veidus, kuri tiek pielietoti dažādās ES valstīs. Ja agrāk bija jāpārbauda tikai montāžas kanālu sistēmu potenciālu izlīdzināšanas īpašības, tad šodien minētie komponentu standarti paredz, ka tām jābūt apgādātām arī ar zemējuma funkcijām. Tas saistīts ar to, ka dažās valstīs kanālos drīkst ievietot vadus, kas aprīkoti ar galveno izolāciju.

Jāiekļauj visi metāla komponenti
EN 50085-1 nosaka: Aizsardzības sistēmā ir jāiekļauj visi metāla komponenti. Ražotāju pienākums ir veikt attiecīgās pārbaudes un dokumentēt pārbaužu rezultātus. Turklāt OBO montāžas kanālus papildus ir pārbaudījusi un sertificējusi neatkarīga testēšanas iestāde - VDE.

Montiera veiktas efektivitātes pārbaudes
Pēc montāžas pabeigšanas montierim (instalētājam) jāpārbauda aizsardzības pasākumu efektivitātes atbilstība DIN VDE 0100, 610. daļai. Pie zemējuma spailēm nodrošiniet kontaktskrūvju pievilkšanas momentu un pienācīgu savienojumu montāžu.

Nepārtraukti drošības pasākumi
Noteikumi paredz, ka aizsardzības sistēmai jāturpinās tālāk arī tad, ja pats kanāls beidzas pie izvada sienā, jo kanāls šajā gadījumā ir strāvu vadošs komponents, kas savieno dažādas ēkas zonas un telpas.
Ierīču montāžas kanāli no alumīnija nodrošina savienojuma nepārtrauktību, izmantojot speciālu savienojumu. Kanālu augšējās daļas ir savienotas savā starpā, kā arī ar ierīču montāžas kanālu. Tādējādi ir nodrošināta nepārtraukta aizsardzības sistēma bez nepieciešamības izveidot papildu vadojumu.
LKM metāla vada kanāli veido savienojumu ar augšējo daļu un apakšējo daļu bez papildu zemējuma vada. Savienojumu ar apakšējām daļām nodrošina salaiduma vietu savienotāji. Svarīgi: Metāla augšējās daļas ar pulvera pārklājumu nav izgatavotas ar jauktas konstrukcijas metodi un nav uzskatāmas par izolējošiem komponentiem! Tādēļ tās ir nepieciešams integrēt aizsardzības sistēmās. No tērauda loksnes izgatavotas atdalošās traversas savienojumu izveido automātiski. Metāla ierīču montāžas kanālu augšējās daļas ir jāiesaista zemējuma vadu sistēmā, arī ņemot vērā kapacitīvo saiti un iespējamo statiskās elektrības lādiņu. Šādi ekranēšanas risinājumi samazina elektrosmogu un kopumā ļauj nodrošināt labāku elektromagnētisko savietojamību. Zemējuma vadu savienojumiem jābūt ierīkotiem ilgstošai lietošanai. Ja sistēma vēlāk jāpapildina vai tajā jāveic izmaiņas, ir svarīgi saglabāt aizsardzības sistēmas funkcijas.