close

Iespējams, esat OBO-Bettermann nepareizajā interneta prezentācijā. Varat pāriet uz šādiem valstu variantiem:

BET testēšanas centrs

Zibensaizsardzības komponentu pārbaude

Standartiem atbilstoša zibensaizsardzības komponentu pārbaude

  • Metāla savienojuma elementi, piemēram, savienotāji, pieslēguma un pārvienojumu komponenti, kompensatori un potenciāla izlīdzināšanas sliedes zibensaizsardzības sistēmās jāpārbauda atbilstoši EN 50164-1 “Zibensaizsardzības komponenti – 1. daļa: Prasības savienojumu komponentiem”. Šajā pārbaužu standartā ir stingri pārbaužu veikšanas noteikumi. (4. att.)
  • Zibensaizsardzības komponentus klasificē atbilstoši to zibensizlādes strāvas vadītspējai: klase H lielai slodzei/100 kA, 50 As, 2,5 MA²s zibensizslādes strāva un klase N normālai slodzei/50 kA, 25 As, 0,63 MA²s zibensizlādes strāva
  • Pirms noslogošanas ar zibensizlādes strāvu komponenti jāpakļauj ārējo apstākļu/kaitīgo faktoru ietekmei, lietojot sāls miglu un mitru, sēru saturošu atmosfēru. Gadījumā, ja komponenti izgatavoti no vara sakausējuma, kurā varš ir < 80 %, tie papildus jāpakļauj amonjaku saturošas atmosfēras iedarbībai.
  • Pēc komponentu pārbaudes, uz tiem iedarbojoties ārējiem apstākļiem/kaitīgiem faktoriem, tos pārbauda ar 3 zibensizlādes strāvas impulsiem, kas atbilst pārbaudes klasei H ar 100 kA vai N ar 50 kA.
  • Pēc zibensizlādes strāvas pārbaudes pabeigšanas pārbaudes objektiem nedrīkst konstatēt nekādus bojājumus. Kontakta elektriskā pretestība nedrīkst pārsniegt 1 mΩ, bet īpašos gadījumos, ja tiek lietots nerūsošais tērauds, tā nedrīkst pārsniegt 2,5 mΩ. Turklāt skrūvsavienojumu atskrūvēšanai nepieciešamais griezes moments nedrīkst būt mazāks par pievilkšanas griezes momentu, kas pareizināts ar 0,25 vai attiecīgi ar 1,5.
  • Pēc sekmīgas pārbaudes rezultātus dokumentē un iekļauj pārbaudes aktā. Zibensaizsardzības komponents saņem BET pārbaudes zīmi atbilstoši savai pārbaudes klasei Standartiem atbilstoša zibensaizsardzības komponentu pārbaude