close

Iespējams, esat OBO-Bettermann nepareizajā interneta prezentācijā. Varat pāriet uz šādiem valstu variantiem:

BET testēšanas centrs

Tur, kur darbojas neapvaldīti spēki.

  • Galerija

BET testēšanas centrā augsti kvalificēti speciālisti atbilstoši standartiem pārbauda zibensaizsardzības un pārsprieguma aizsardzības komponentus, zibensaizsardzības konstrukcijas un pārsprieguma aizsargiekārtas. Turklāt šeit zinātniski tiek pētītas zibens izlādes sekas.

BET rīcībā ir pārbaudes ģenerators, lai veiktu pārbaudes ar zibens izlādi līdz 200 kA, un hibrīdais ģenerators, lai veiktu pārbaudes ar sprieguma impulsiem līdz 20 kV. Abi ģeneratori izstrādāti sadarbībā ar prof. Dr. ing. Janu Mepelinku no Sostes Politehniskās augstskolas.

Pārbaudes ģeneratorā galvenokārt pārbauda TBS izstrādājumu vienības pārsprieguma un zibens aizsardzības sistēmas. Tiek testēti jauni OBO izstrādājumi un OBO izstrādājumu pārveidojumi, kā arī veiktas pārbaudes ar mērķi salīdzināt konkurentu ražojumus tādās jomās kā zibensaizsardzības elementi, pārsprieguma aizsargierīces un zibens novadītāji. Zibensaizsardzības elementu pārbaudes veic atbilstoši DIN EN 50164-1, bet pie izolējošās dzirksteļstarpas – atbilstoši DIN EN 50164-3.

Ar hibrīdģeneratoru testē datu kabeļu aizsargierīces, kā arī visu veidu kabeļu instalācijas un kabeļu nesošās sistēmas, kuru garums ir līdz astoņiem metriem. Papildus iespējamas DIN EN 61537 atbilstošas elektrības vadītspējas pārbaudes.


BET vēsture

1994.—1995. Zibensizlādes strāvas ģeneratora projektēšana un izgatavošana prof. Dr. ing. Mepelinka vadībā

1995. gada decembris BET dibināšana un atklāšana – Blitzschutz- und EMV Technologiezentrum GmbH ir patstāvīgs OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG meitasuzņēmums Fiškūlē 39.

BET uzdevumi

  • Standartiem atbilstoša zibensaizsardzības būvdetaļu un pārsprieguma aizsardzības izstrādājumu pārbaude
  • Zibensizlādes iedarbības zinātniska pētniecība sadarbībā ar Sostes Politehnisko augstskolu SWF
  • Zibensaizsardzības un pārsprieguma aizsardzības semināru organizēšana.
  • Pētījumu rezultātu publiskošana un prezentēšana nacionālās zibensaizsardzības konferencēs, piemēram, VDE ABB kongresā Neiulmā un starptautiskajā zibensaizsardzības konferencē ICLP, kā arī specializētos periodiskos izdevumos
  • Sadarbība nacionālo un starptautisko standartu, piemēram, DKE, CENELEC un IEC, izstrādē


Klienti: BET GmbH ir veikusi pārbaudes pēc 50 dažādu klientu pasūtījuma no visas pasaules.

1998. Pārbaudes tiek veiktas arī citās jomās, piemēram, laikapstākļu pārbaudes ar sāls miglu un pārbaudes sēru saturošā atmosfērā; ekspluatācijā tiek nodots automātisks pārbaudes ģenerators datu kabeļu pārsprieguma aizsargierīču testēšanai.

2008. Tā kā TBS attīstības nodaļas un citu klientu pieprasīto pārbaužu apjoms arvien palielinās, BET GmbH tiek likvidēta un iekļauta OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG kā testēšanas laboratorija. Laboratorijas rekonstrukcija un paplašināšana, restrukturizācija un pārcelšana uz OBO ražošanas centru Hīingsenē – tieši blakus attīstības nodaļai. Veicot rekonstrukciju, ēku vajadzēja aprīkot ar ekranējumu zibensizlādes strāvas ģeneratora radīto traucējumu samazināšanai.

2009. BET pārdēvēšana par zibensaizsardzības, elektrotehnikas un nesošo sistēmu testēšanas centru. Līdztekus 300 zibens impulsiem dienā ir iespējams veikt arī kabeļu nesošo sistēmu mehāniskās pārbaudes.