close

Iespējams, esat OBO-Bettermann nepareizajā interneta prezentācijā. Varat pāriet uz šādiem valstu variantiem:

OBO un ilgtspēja

Sociālā ilgtspēja

Sociālā ilgtspēja, atbalstot savus darbiniekus, – OBO nodrošināta veselība

Lai joprojām uzvarētu pastāvīgajā konkurences cīņā, OBO vajadzīgi veseli un motivēti darbinieki.
Saskaņā ar devīzi “Fit mit OBO“ (OBO dāvā veselību) katra darbinieka rīcībā ir plašs veselības veicināšanas pasākumu piedāvājums. Tie ietver gan ieteikumus stresa pārvarēšanai, gan bezmaksas profilaktiskās pārbaudes, gan pievilcīgus sporta un brīvā laika pavadīšanas piedāvājumus. Mēs gribam, lai OBO strādājošie cilvēki justos labi.

Iespējas jaunajai maiņai

OBO Styles ir veiksmīgais prasmju apguves projekts, kas ieguvis pat inovāciju balvu.
Saskaņā ar šo unikālo uzņēmuma koncepciju OBO mācekļi konstruē un izgatavo savus izstrādājumus. Šādi viņi apgūst arī procesu norisi un projektu vadību. Darbaudzinātāji un meistari attiecīgajās uzņēmuma nodaļās atbalsta un ievada mācekļus darbā.
OBO programma Styles atdzīvina prasmju apguvi un pietuvina to praktiskajai darbībai, un nodrošina prasmju apguvējiem iespēju iepazīt dažādas specifiskas jomas. Mācekļi mācību programmu apgūst, patstāvīgi strādājot uzņēmumā. Šī koncepcija pārliecināja žūrijas komisiju, kas uzņēmumam piešķīra Zārlandes inovāciju balvu 100 000 eiro apmērā, – brīnišķīgs panākums tiem, kas pie mums apgūst prasmes.

Andreass Betermans 2011. gadā pārņēma organizācijas “Bundesleistungswettbewerb der elektrohandwerklichen Jugend” (BLW) (Elektrības nozarē strādājošo jauniešu prasmju federālais konkurss) vadību.
Jau 60. reizi Vācijas amatnieki rīkoja jauno amatniecības nozares darbinieku praktisko spēju konkursu. Jau daudzus gadus OBO līdztekus citiem ražošanas uzņēmumiem, ko vada to īpašnieki, aktīvi atbalsta federālos prasmju konkursus. Tādējādi tas veido saikni starp rūpniecības uzņēmumiem un amatniecības nozarē strādājošajiem jauniešiem. Prasmju konkursā var iepazīt personības, kas rūpnīcas ikdienā rada elektrības nozares instalētos izstrādājumus un risinājumus. Tāpēc pēdējos gados uz uzvarētāju apbalvošanu tiek ielūgti arī nozares uzņēmēji. Andreass Betermans 2011. gadā pārliecinoši pierādīja gan profesionālo prasmju apguves, gan amatniecības un rūpniecības sadarbības nozīmi.

Sociālā ilgtspēja, atbalstot bērnus visā pasaulē, – jauna skola Ugandā

Jau vairākus gadus OBO atbalsta sociālos un kultūras projektus visā pasaulē. Īsu brīdi pirms jubilejas gada beigām šiem projektiem pievienojās jauns projekts Āfrikā – ar uzņēmuma ziedojumu Ugandā tiks izveidota Kristofa Betermana skola.
Šī skola paredzēta bērniem ar invaliditāti, kuriem līdz šim nebija iespējams iegūt izglītību. Skola tiks dibināta Ugandas centrālajā apgabalā Mubende, kur mājo 440 000 iedzīvotāju. Paredzēts, ka šajā skolā katru dienu mācīsies 400 bērnu, kas astoņos gados iegūs pamatizglītību. Bāreņi un bērni no tālienies tiks izmitināti skolas internātā. Skolā būs arī medpunkts,
ārstniecības un aprūpes telpas. Skolas atklāšana paredzēta 2012. gada aprīlī.

Šo projektu iespējams īstenot ar OBO uzņēmuma vadītāja Ulriha Betermana palīdzību. Atbalstīt bērnus ar invaliditāti viņu mudinājuši personiski iemesli. Kristofs Betermans, jaunākais no viņa četriem bērniem, pēc neveiksmīgas anestēzijas, veicot nelielu operāciju, jau no bērnības piesaistīts ratiņkrēslam. Kristofa galvenā dzīvesvieta ir Ungārijā, kur viņam ir konkrēts darba uzdevums OBO rūpnīcā Bugyi pie Budapeštas, kurā strādā 600 darbinieku. 25 gadus vecais jaunietis vienmēr ir mundrs, priecīgs un aktīvs. Viņš un viņa tēvs ir gandrīz nešķirami un, cik vien laika ziņā iespējams, visu dara kopā.

Kristofa Betermana skolas projektu palīdz īstenot partneris – organizācija “Kindern eine Chance“ (Iespēja bērniem), kas no 2008. gada galvenokārt palīdzējusi AIDS bāreņiem Āfrikā. OBO ir parūpējies, lai visi līdzekļi tieši un pilnā mērā tiktu izmantoti vajadzīgajam mērķim. Skolas aizbildnis Kristofs Betermans stāsta: “Es zinu, cik palīdzība ir svarīga. Man palīdzējuši daudzi cilvēki, tāpēc kādu šīs palīdzības daļu es gribētu nodot tālāk un palīdzēt visnabadzīgākajiem cilvēkiem.”

Sociālā ilgtspēja, atbalstot bērnus visā pasaulē, – jubilejas ziedojums Vjetnamai

Katru gadu 1000 eiro: 2011. gadā – OBO jubilejas gadā – uzņēmums kopā ar partneriem ziedoja 100 000 eiro SOS ciemata skolai Vjetnamā.
Lielajā jubilejas ballē un metāla kompetences centra atklāšanā uzņēmuma galvenajā mītnē Mendenē/Zārlandē nevēlējās saņemt dāvanas, bet lūdza ziedot skolai. OBO Bettermann klienti un darījumu partneri kopā ziedoja 54 461,93 eiro. OBO šo summu noapaļoja tā, lai par katru no simts OBO darbības gadiem Vjetnamai ziedotu 1000 eiro. SOS ciemats Ben Tre tika atklāts 1997. gada decembrī tādā pašā vārdā nosauktās provinces galvaspilsētā. Ben Tre atrodas Mekongas deltā, aptuveni 80 kilometrus uz dienvidrietumiem no Hošiminas.

Sociālās ilgtspējas nodrošināšana ar kopīgu rīcības kodeksu – ikviens ir atbildīgs.

Sociālā atbildība sākas ar sevi. Taču kāds labums no tā, ka ikkatram ir savi priekšstati par šo jēdzienu un ikkatrs vēlas šos priekšstatus īstenot? Funkcionējošā sociālajā sistēmā vajadzīgi noteikumi un normas. Tikai tā iespējams nodrošināt savstarpēju cieņu un visaptverošu, atbildīgu uzņēmējdarbību. Tāpēc ražotāji uzņēmumi un piedāvātāji elektronikas nozarē izstrādājuši pasaules mēroga standartu, kuru ievēro arī OBO.

Būtisks elektronikas nozares rīcības kodeksa (EICC) pieņemšanas pamatprincips ir izpratne, proti, uzņēmumam, veicot visas savas darbības, ir jāievēro to valstu likumi, vadlīnijas un regulas, kurās tas darbojas. Kodekss mudina dalībniekus ne vien ievērot likumus, bet arī izstrādāt starptautiski atzītus standartus un tādējādi veicināt sociālas un ekoloģiskas atbildības apzināšanos. OBO uzskata, ka uzņēmuma pienākums ir sasniegt šo mērķi, un prasa, lai arī tiešie piegādātāji ievērotu šo kodeksu.

OBO sadarbības partneri apliecina, ka piegādes ķēdē ievēros noteikumus par drošiem darba apstākļiem, kā arī ar cieņu izturēsies pret visiem darba ņēmējiem.