close

Iespējams, esat OBO-Bettermann nepareizajā interneta prezentācijā. Varat pāriet uz šādiem valstu variantiem:

Tas ir OBO

Ražošanas kompetence – modernas ražotnes un pastāvīga ražošanas procesu optimizācija ļauj radīt pirmklasīgus izstrādājumus

  • Galerija

Pārredzamība un efektivitāte

Mūsu darbinieku un klientu interesēs mēs tiecamies pēc maksimālas pārredzamības. Šim nolūkam visi mērķi, procesi un dati mūsu uzņēmumā tiek pastāvīgi mērīti, uzskatāmi parādīti un, ja iespējams, uzlaboti. Turklāt mūsu veiksmes pamatā ir mūsu ražošanas iekārtu nepārtraukta attīstība un modernizācija.

Elastība un efektivitāte

Mēs pastāvīgi meklējam iespējas, kā optimizēt savus ražošanas procesus. Ikviens OBO darbinieks, kas nodarbināts ražošanā, ar savu zinātību sniedz ieguldījumu uzņēmuma tālākattīstībā. Lielā ražošanas intensitāte un procesu augstā automatizācijas pakāpe ļauj panākt vislielāko elastību un efektivitāti, skaidri nodalot tehnoloģiskos objektus.