close

Iespējams, esat OBO-Bettermann nepareizajā interneta prezentācijā. Varat pāriet uz šādiem valstu variantiem:

BET testēšanas centrs

Kabeļu nesošo sistēmu pārbaudes

  • Galerija

Lai noteiktu kabeļu nesošo sistēmu nestspēju, standartā DIN EN 61537 definētas pārbaudes drošas darba slodzes noteikšanai, kā arī šo pārbaužu nosacījumi. Kabeļu nesošo sistēmu testēšanas iekārtas konstrukciju izstrādājis uzņēmums OBO Bettermann, un gadu gaitā tā nepārtraukti attīstīta un uzlabota, lai atbilstu jaunajām prasībām un apstākļiem.

Kabeļu reņu pārbaudes metode

Kabeļu nesošās sistēmas uzstāda atbilstoši standartam DIN EN 61537 un ar hidrauliskā cilindra palīdzību pakļauj paredzamajai slodzei. Radušās deformācijas nosaka ar automātiskiem ceļa devējiem un reģistrē kopā ar piemēroto slodzi. Ja kabeļa rene slodzi ir izturējusi, izturības testa veikšanai piemēro ar koeficientu 1,7 pareizinātu slodzi. Slodzes radītā deformācija tiek dokumentēta. Lai izslēgtu iespējamās nelinearitātes vai novirzes, šī pārbaude attiecīgi ir jāveic katrā balsta atrašanās vietā ar trim testēšanas iekārtām.

Ar kabeļu nesošo sistēmu testēšanas iekārtu iespējamas pārbaudes ar slodzi 7 t. Maksimālais attālums starp balstiem var būt:

  • līdz 7 m kā divu virsmu nesošā konstrukcija
  • līdz 10 m kā vienas virsmas nesošā konstrukcija ar traversas konsoli
  • līdz 15 m kā vienas virsmas nesošā konstrukcija bez traversas konsoles.

Ar kabeļu nesošo sistēmu testēšanas iekārtu atbilstoši DIN EN 61537 var veikt šādas pārbaudes:

  • Kabeļu nesēja garenisku posmu drošas darba slodzes pārbaudes, ja tas uzstādīts un turpinās horizontālā līmenī un ir aprīkots ar vairākiem balstiem
  • Kabeļu nesēja garenisku posmu drošas darba slodzes pārbaudes, ja tas uzstādīts un turpinās horizontālā līmenī un ir aprīkots ar vienu balstu
  • Balsteņu drošas darba slodzes pārbaudes
  • Statņu drošas darba slodzes pārbaudes