close

Iespējams, esat OBO-Bettermann nepareizajā interneta prezentācijā. Varat pāriet uz šādiem valstu variantiem:

BET testēšanas centrs

Elektriskās pārbaudes

Izolācijas pārbaude

Pārsprieguma aizsargierīces ir pārbaudītas atbilstoši DIN EN 61643-11, elektrisko izolāciju nodrošinošas elektroinstalācijas kanālu sistēmas ir pārbaudītas atbilstoši DIN EN 50085-1 un kabeļu nozarkārbas ir pārbaudītas atbilstoši DIN EN 60670-1. Pārbaudes laikā tiek testēta arī izolācijas elektroizturība, ievērojot augstāko ilgstošo darba spriegumu attiecībā uz pārsprieguma aizsargierīcēm, kā arī elektroinstalācijas kanālu sistēmu un nozarkārbu nominālo spriegumu. Testējot izolāciju ar pārbaudes spriegumu atb. 5. att. pie pārsprieguma aizsargierīcēm ar pārbaudes spriegumu, kas ir divreiz lielāks par nominālo spriegumu + 1000 V pie elektroinstalācijas kanālu sistēmām, vai pārbaudes spriegumu atb. 5. att. pie kabeļu nozarkārbām, nedrīkst notikt virsmas caursite.

Vadītspējas pārbaude:

Elektrību vadītspējīgas kabeļu nesošās sistēmas pārbauda atbilstoši DIN EN 61537 un elektrību vadītspējīgas elektroinstalācijas kanālu sistēmas pārbauda atbilstoši DIN EN 50085. Turklāt savienojumu vietās vadītspēju pārbauda ar 25 A maiņstrāvu. Visā kabeļa stiprinājuma garumā pretestība (izmērītais spriegums/maiņstrāva) nedrīkst pārsniegt 5 mΩ/m. Viena savienojuma pretestība nedrīkst pārsniegt 50 mΩ.

//TXT2 Elektrische Prüfungen

Elektromagnētiskās savietojamības pārbaude:


Vadu instalācijas elektromagnētiskās savietojamības pārbaudes ar impulsu spriegumu 1,2/50 un 10/1000, kā arī triecienstrāvu 8/20 un 10/1000, lietojot hibrīdģeneratoru. Hibrīdģenerators ir automātiska testēšanas iekārta, ar kuras palīdzību datu kabeļu aizsargierīces var pārbaudīt atbilstoši EN 61643-21. Savienojumu mehānismu pārbaudes: caur antenas konstrukciju tiek vadīta triecienstrāva,
kas rada traucējumu lauku. Šajā traucējumu laukā tiek mērīta traucējošā sprieguma iekļūšana kabelī, ņemot vērā dažādos instalācijas veidus. Turklāt tiek pārbaudīta kabeļu nesošo sistēmu un elektroinstalācijas kanālu sistēmu aizsardzības iedarbība.