close

Iespējams, esat OBO-Bettermann nepareizajā interneta prezentācijā. Varat pāriet uz šādiem valstu variantiem:

Imprint

Imprint

OBO Bettermann GmbH & Co. KG prstv personiski atbildgais dalbnieks: OBO Bettermann Beteiligungs-GmbH, kompetent tiesa: Arnsbergas apgabaltiesa, reistrcijas Nr.: HRB 4833.

Direktori ar prstvbas tiesbm: Ulrihs Betermans (Ulrich Bettermann), Andreass Betermans (Andreas Bettermann), Markus renss (Markus Arens), Dr. Jenss Uve Drovackis (Jens Uwe Drowatzky), prof. Dr. Roberts Görnings (Robert Görning)

Hüingser Ring 52
D-58710 Menden

Tlrunis: 0049-2373-89-0
Fakss: 0049-2373-89-238

E-pasts: obo@obo.lv
Internet: www.obo.lv

Kompetent tiesa: Arnsbergas apgabaltiesa
Reistrcijas Nr.: HRA 4854

Apgrozjuma nodoka identifikcijas Nr. saska ar Apgrozjuma nodoka likuma 27.apantu: DE 811 792 270

Atbildg persona saska ar Valsts apraides lguma 55.panta 2.punktu: Dr. Jenss Uve Drovackis (Jens Uwe Drowatzky), OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG, Hüingser Ring 52, D-58710 Menden.

Jautjumus par redakciju uzdodiet digital@obo.de

Autortiesības
Visi teksti, attli un citi interneta lap publiskotie darbi ir aizsargti ar autortiesbm. Ja nav saemta rakstiska OBO Bettermann GmbH & Co. KG, Menden atauja, ir viennozmgi aizliegts jebkd veid pavairot, izplatt, saglabt, prraidt, nostt, nodot tlk vai izpaust o saturu.
Online dispute resolution (ODR)

Information regarding online dispute resolution (ODR): The European Commission offers a platform
for the resolution of online disputes. This platform is dedicated to facilitating the out-of-court
settlement of disputes. The platform can be found at http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

We do not engage in out-of-court settlements before consumer arbitration bodies.