Kabeļu nesošās sistēmas

Vidējās piekares pielietojums

Kabeļu reņu sistēmu MKS, SKS, EKS, DKS un IKS vidējā piekare ar MAH tipa vidējo piekari un vītņstieni 2078/M10.

Lietojums: griestu montāžai

Kabeļu renes montāža pie griestiem ar iekārto statni un sienas un statņa balsteni.

Pielietojums montāžai pie sienas ar balsteni

Kabeļu renes standarta montāža pie sienas ar sienas un statņu balsteņiem.

Gareno savienotāju komplekts RV bez skrūvēm

Piegādes komplektā iekļautā ātro savienotāju komplekta RV.. attēlojums karsti cinkotās kabeļu renēs (informāciju par savienotājiem atradīsit preces aprakstā).

Gareno savienotāju komplekta RV montāža

Vienkārši nofiksējiet abas savienotāju komplekta sānu daļas profila malā.

Gareno savienotāju komplekts RV bez skrūvēm

Piederīgo salaidumvietu līsti spiediet uz leju, līdz tā ir nofiksējusies.

Gareno savienotāju komplekts RV bez skrūvēm

Pareizi izmantots garenais savienotāju komplekts RV.

Garenais savienojums ar pārsegtu salaidumvietu

Kabeļu rene ar saskrūvētu gareno savienojumu un SSLB tipa salaidumvietu līsti. Salaidumvietu līsti var montēt arī virs gareno savienotāju komplekta RV līstes.

Kabeļu reņu horizontāls leņķa savienojums

Kabeļu reņu horizontāls leņķa savienojums montāžas vietā izveidotu leņķu un piegrieztu kabeļu reņu galu gadījumā.

Vertikāls kabeļu reņu šarnīrsavienojums

Vertikāls kabeļu reņu šarnīrsavienojums uzstādīšanas vietā jebkādā leņķī izveidotu augstuma atšķirību pārvarēšanai.

Līkuma izveide ar stūra savienotāju

Ja montāžas vietā ir jāizveido 90° līkumi, iekšējā rādiusa palielināšanai var izmantot REV tipa stūra savienotāju.

Tieša savienošana ar stūra savienotājiem

REV tipa stūra savienotājs leņķa palielināšanai, izveidojot T-veida atzarojumus bez fasondetaļām. Atzarojumu pusē ir jāparedz papildu balstelementi.

Atzarojums ar leņķa savienotāju

Uzstādīšanas vietā izgatavotas T-veida izejas montāža ar WKV tipa leņķa savienotājiem. Atzarojumu pusē ir jāparedz papildu balstelementi.

Pārejas leņķa un gala noslēgplāksnes montāža

Pārejas leņķi un gala noslēgplāksni izmanto kabeļu reņu noslēgšanai un platuma samazināšanai.

Starplikas montāža bez skrūvēm

Starplikas TSG ... montāža bez skrūvēm, izmantojot fiksatoru KS KR. Starpliku bez apstrādes var vienkārši pārlikt pāri salaidumvietai un, neizmantojot skrūves, savienot ar starpliku savienotāju TSGV.

Starplikas montāža ar skrūvsavienojumu

Starplikas TSG 60 nostiprināšana ar apaļajām plakangalvas skrūvēm M6x12 kabeļu renes pamatnē. Starpliku var vienkārši pārlikt pāri salaidumvietai un, neizmantojot skrūves, savienot ar starpliku savienotāju TSGV.

Līkuma montāža (platums 100 - 300 mm)

No 100 līdz 300 mm platu līkumu vienā pusē iebīda profilā un otrā pusē uzbīda uz savienotāja. Fasondetaļu pusē ir jāparedz papildu balstelementi.

Līkuma montāža (platums 400 - 600 mm)

No 400 līdz 600 mm platu līkumu ar savienotājiem un salaidumvietas līsti savieno ar kabeļu reni. Fasondetaļu pusē ir jāparedz papildu balstelementi.

Piemontējamā atzarojuma montāža (platums 100 - 300 mm)

Piemontējamā atzarojuma montāžas nolūkos tiek atdalīts kabeļu renes profils un tiek pievienots un saskrūvēts piemontējamais atzarojums. Fasondetaļu pusē ir jāparedz papildu balstelementi.

Piemontējamā atzarojuma montāža (platums 400 - 600 mm)

Piemontējamā atzarojuma montāžas nolūkos tiek atdalīts kabeļu renes profils un tiek pievienots un saskrūvēts piemontējamais atzarojums. Fasondetaļu pusē ir jāparedz papildu balstelementi.

Piemontējamā atzarojuma vertikāla montāža

Piemontējamā atzarojuma kā izejoša piltuvveida posma vertikāla montāža.

Piemontējamā atzarojuma vertikāla montāža

Piemontējamā atzarojuma kā izejoša piltuvveida posma vertikāla montāža.

T-veida atzarojuma montāža (platums 100 - 300 mm)

No 100 līdz 300 mm platu T-veida atzarojumu vienā pusē iebīda profilā un otrā pusē uzbīda uz savienotāja. Fasondetaļu pusē ir jāparedz papildu balstelementi.

T-veida atzarojuma montāža (platums 400 - 600 mm)

No 400 līdz 600 mm platu T-veida atzarojumu ar savienotājiem un salaidumvietas līsti savieno ar kabeļu reni. Fasondetaļu pusē ir jāparedz papildu balstelementi.

Krusteņa montāža (platums 100 - 300 mm)

No 100 līdz 300 mm platu krusteni uzbīda uz savienotāja un saskrūvē. Fasondetaļu pusē ir jāparedz papildu balstelementi.

Krusteņa montāža (platums 400 - 600 mm)

No 400 līdz 600 mm platu krusteni ar savienotājiem un salaidumvietas līsti savieno ar kabeļu reni. Fasondetaļu pusē ir jāparedz papildu balstelementi.

90° līkums (uz augšu/uz leju vērsts)

Uz augšu vai uz leju vērsts 90° līkums vienkāršu vertikālu virziena izmaiņu veikšanai.

Vertikāla šarnīrlīkuma elementa montāža

Vertikāla šarnīrlīkuma elementa montāža, lai izveidotu šarnīrlīkumu. Šarnīrlīkuma elements, izmantojot šarnīrsavienotājus, tiek savienots ar kabeļu reni.

Vertikāla uz leju vērsta šarnīrlīkuma montāža

Šarnīra līkums, vertikāls uz leju vērsts, dažādu augstumu savienošanai. Izmantojot šarnīru savienojumu, šarnīra līkums tiek savienots ar kabeļu reni.

Vertikāla uz augšu vērsta šarnīrlīkuma montāža

Vertikāls uz augšu vērsts šarnīrlīkums kā pāreja starp atšķirīgiem augstumiem. Izmantojot šarnīrsavienotājus, šarnīrlīkumu montē pie kabeļu renes.

Vāka montāža bez skrūvēm

DRLU tipa necaurumotā vāka montāža uz kabeļu renes bez skrūvēm, izmantojot vāka skavu DKU. Vāka skava nofiksējas profila malas augšējā caurumā.

Pamatnes gala plāksnes montāža

BEB tipa pamatnes gala plāksnes nostiprināšana kabeļu un vadu aizsardzībai.

Montāžas plāksne ar ātro stiprinājumu

MP tipa montāžas plāksnes nostiprināšana pie kabeļu renes profila malas. Montāžas plāksni ar ātrajiem stiprinājumiem var nofiksēt pie profila un cieši nostiprināt, izmantojot FRS B tipa apaļās plakangalvas skrūves.

Universālā montāžas plāksne

Montāžas plāksne nostiprināšanai pie MP UNI kabeļu renes.

Nostiprināšana uz balsteņiem

Kabeļu renes nostiprināšanu uz balsteņa veic ar apaļajām plakangalvas skrūvēm FRS M6x12.

Kabeļu reņu montāža pie tērauda sijām

Kabeļu reņu montāža ar TKS-L-25 tipa spīlēm un U-veida statņiem kā pie tērauda sijām nostiprinātām konsolēm. Lai garantētu drošu funkciju, jāizmanto DSK tipa paplāksnes.

Kāpjošas vai krītošas augstuma izmaiņas izveidošana