VBS savienojumu un stiprinājumu sistēmas

Aizsardzības līmenis pret ūdens iekļūšanu, kas var radīt bojājumus

otrais rādītājs

Īss apraksts

Definīcija

0

neaizsargāta

-

1

aizsardzība pret ūdens pilieniem

vertikāli krītošas piles nedrīkst atstāt negatīvas sekas

2

aizsardzība pret ūdens pilieniem, ja korpuss atrodas slīpumā līdz 15°.

vertikāli krītošas piles nedrīkst atstāt negatīvas sekas, ja korpuss atrodas slīpumā līdz 15° abās pusēs attiecībā pret vertikālo asi.

3

aizsardzība pret izsmidzinātu ūdeni

Ūdens, kas zem 60° leņķa attiecībā pret abu pušu vertikālēm tiek šļakatu veidā raidīts pret korpusu, nedrīkst izraisīt bojājumus.

4

aizsardzība pret ūdens šļakatām

Ūdens, kas no jebkuras puses šļakatu veidā tiek raidīts uz korpusu, nedrīkst izraisīt bojājumus.

5

aizsardzība pret ūdens strūklu

Ūdens, kas no jebkuras puses strūklas veidā tiek raidīts uz korpusu, nedrīkst izraisīt bojājumus.

6

aizsardzība pret spēcīgu ūdens strūklu

Ūdens, kas no jebkuras puses spēcīgas strūklas veidā tiek raidīts uz korpusu, nedrīkst izraisīt bojājumus.

7

aizsardzība pret bojājumu rašanos, īslaicīgi atrodoties zem ūdens

Ja korpuss uz brīdi atrodas zem ūdens, uz to iedarbojoties lielākam spiedienam par pieļaujamo vai ilgumam pārsniedzot pieļaujamo, nav pieļaujama tāda ūdens daudzuma iekļūšana, kas var izraisīt bojājumus.

8

aizsardzība pret bojājumu rašanos, ilgstoši atrodoties zem ūdens

Ja korpuss ilgstoši atrodas zem ūdens apstākļos, par kuriem ir jāvienojas ražotājam un lietotājam, nav pieļaujama tāda ūdens daudzuma iekļūšana, kas var izraisīt bojājumus. Priekšnoteikumus tomēr ir grūtāk nodrošināt, nekā attiecībā uz rādītāju 7.