VBS savienojumu un stiprinājumu sistēmas

IP aizsardzības klase
Aizsardzības klase IP norāda uz to, kādā apmērā montāžas komponents ir aizsargāts pret pieskaršanos un svešķermeņu un ūdens iekļūšanu. Aizsardzības klases IP ir definētas standartā DIN EN 60529 (VDE 0470, 1. daļa). IP parametrs vienmēr sastāv no diviem rādītājiem.

Aizsardzības līmenis

pirmais rādītājs

liedz piekļūt bīstamām daļām

pret cietu svešķermeņu iekļūšanu

0

aizsardzība pret piekļūšanu bīstamām daļām, piespiežot ar roku

neaizsargāta

1

aizsardzība pret piekļūšanu bīstamām daļām ar pirkstiem

aizsardzība pret svešķermeņu iekļūšanu ar diametru līdz 50 mm un vairāk

2

aizsardzība pret piekļūšanu bīstamām daļām, lietojot instrumentus

aizsardzība pret svešķermeņu iekļūšanu ar diametru līdz 12,5 mm un vairāk

3

aizsardzība pret piekļūšanu bīstamām daļām, lietojot stiepli

aizsardzība pret svešķermeņu iekļūšanu ar diametru līdz 2,5 mm un vairāk

4

aizsardzība pret piekļūšanu bīstamām daļām, lietojot stiepli

aizsardzība pret svešķermeņu iekļūšanu ar diametru līdz 1,0 mm un vairāk

5

aizsardzība pret piekļūšanu bīstamām daļām, lietojot stiepli

ar aizsardzību pret putekļiem

6

aizsardzība pret piekļūšanu bīstamām daļām, lietojot stiepli

putekļus necaurlaidīgs