VBS savienojumu un stiprinājumu sistēmas

Uztur darba kārtībā!
Lai ugunsgrēka gadījumā būtu iespējams lietot evakuācijas ceļus un darbotos svarīgas tehniskās iekārtas, piemēram, avārijas apgaismojums, ugunsgrēka signalizācijas sistēmas un dūmu nosūkšanas iekārtas, noteikti jānodrošina šo sistēmu strāvas padeve. Speciālu vadu un instalācijas sistēmu lietošana ļauj nodrošināt elektriskās strāvas padevi arī ugunsgrēka gadījumā, tā uzturot sistēmas darba kārtībā. Detalizētu informāciju par ugunsdrošību skatiet OBO BSS ugunsdrošības katalogā.