VBS savienojumu un stiprinājumu sistēmas

Kontaktkorozija

Kontaktkorozija starp diviem atšķirīgiem metāliem rada vērā ņemamu apdraudējumu izmantoto būvdetaļu slodzei un izturībai.

Pārējie kontaktkorozijas kritēriji

Elektriskās pretestības lielums starp kontakta objektiem. Jo augstāka pretestība, jo mazāka kontaktkorozija. Pozitīvi ar Al un Ti.

Elektrolīta izveidošanās. Elektrolīts, piemēram, apsvīdums vai kondensāts iedarbojas uz aizsargkārtu un paaugstina vadītspēju. Netīrumi ar izšķīdinātajiem joniem pastiprina šo efektu.

Elektrolīta iedarbības ilgums. Jo ilgāk var iedarboties elektrolīts, jo spēcīgāka korozija.

Kontakta objektu laukumu proporcija ietekmē strāvas blīvumu. Izdevīgāk ir tad, ja „nerūsošais“ kontakta objekts pret „rūsošo“ objektu veido mazāku laukumu proporciju.