Kabeļu kanālu sistēmas

Halogēnus nesaturošas vadu instalācijas sistēmas

Nav dūmgāzu, nav korozijas, drošs. Halogēnus nesaturoši instalēšanas materiāli iederas jebkurā ugunsdrošības koncepcijā.

Tāpēc galvenie aspekti ir minēti tālāk.

Halogēnus nesaturoši materiāli degšanas laikā samazina indīgo dūmgāzu daudzumu.
Tie neveido korozīvas vielas.

Īpašuma apdrošinātāji pieprasa, lai daudzās sabiedriskajās ēkās būtu izmantoti halogēnus nesaturoši materiāli – lai pasargātu cilvēkus un materiālās vērtības.

Halogēnus nesaturošās OBO vadu instalācijas sistēmas tieši sabiedriskajā sfērā ir
vispareizākā izvēle.

Bīstamās dūmgāzes no plastmasām
Plastmasām ir labas izolējošās īpašības, un tās var vienkārši apstrādāt. Tomēr ugunsgrēka laikā tās izdala agresīvas gāzes. Apdraudējums cilvēkiem un ēkas materiālajām vērtībām.

Intensīva dūmu veidošanās
Lai samazinātu PVC uzliesmošanas spēju, tiek izmantoti slāpējoši līdzekļi uz halogēnu savienojumu bāzes, piem., fluors, jods, hlors un broms. Šis patiesībā drošībai paredzētais aspekts ugunsgrēka gadījumā pārvēršas bīstamā trūkumā: izdalās tādas indīgas dūmgāzes kā oglekļa dioksīds un oglekļa monoksīds. Tās apdraud cilvēkus daudz ātrāk nekā liesmas un karstums. Tā, piemēram, 1996. gada ugunsgrēkā Diseldorfas lidostā vai 1999. gadā ugunsgrēkā Tauera tunelī ievērojamu daļu no izdalītajām dūmgāzēm un kaitīgajām vielām radīja degošā plastmasa. Ārkārtīgi indīgs maisījums, kas spēj nonāvēt jau pēc dažiem elpas vilcieniem.

Korozīvas degšanas gāzes
PVC izdala korozīvo hlorūdeņraža gāzi, kas savienojumā ar mitrumu veido sālsskābi. Sālsskābe ļoti kodīgi iedarbojas uz elpceļiem. Kā viela, kas vada elektrību, tā var izraisīt īsslēgumus un sabojāt ierīces. Citas korozīvas gāzes, kas izdalās degšanas laikā, ir zilskābe un amonjaks. Turklāt ārkārtīgi toksiskie dioksīni spēj sabojāt ēkas struktūru tik ļoti, ka ēkas sastāvdaļu rekonstrukcija ir diezgan dārga vai pat neiespējama.

Tāpēc ugunsdrošības nolūkos droša alternatīva ir instalāciju materiāli, kas nesatur halogēnus. Arī īpašuma apdrošinātāju savienība paredz tādām ēkām, kurās uzturas daudz cilvēku, halogēnus nesaturošus materiālus. Jēdziens „nesatur halogēnus“ nepieļauj nevienu organisko hlora un broma
savienojumu.