Kabeļu kanālu sistēmas

Kā noteikt kabeļu apjomu?

Kabeļa diametrs un tam nepieciešamā vieta; 1 = diametrs, mm, 2 = nepieciešamā vieta, cm²

Izvēloties nepieciešamo kanāla lielumu, svarīgs kritērijs ir tilpums. Tā kā kabeļi nekad nav absolūti paralēli un cieši viens pie otra, kabeļa tilpuma aprēķinos ir jāņem vērā arī citi lielumi, ne tikai kabeļa diametrs. Ticamus rezultātus var iegūt, aprēķinos lietojot formulu (2r)². Lai atvieglotu aprēķinu veikšanu, šajā dubultlapā ir norādīts populārāko kabeļu tipu diametrs un tiem nepieciešamā vieta. Svarīgi: Norādītās vērtības ir vidēji lielumi, kas var atšķirties arī atkarībā no kabeļa ražotāja. Precīzas vērtības iespējams uzzināt pie attiecīgā kabeļa ražotāja.

Īstā izvēle
Īsto kanāla lielumu Jums palīdzēs izvēlēties šajā lapā redzamā tabula. Ievērojiet ne tikai norādīto attiecīgā kanāla derīgo šķērsgriezumu, bet arī norādītos DIN/VDE standartus, kas nosaka kanāla piepildīšanas koeficientu un pieļaujamo kabeļu uzsilšanas līmeni.

Aprēķins ar formulu (2r)²
Diametrs nav vienīgais lielums, kas ļauj noteikt kabelim faktiski nepieciešamo vietu. Parēķiniet paši: (2r)². Šī vērtība atspoguļo patiesībā nepieciešamo vietu, ņemot vērā arī atstarpes.