Kabeļu nesošās sistēmas

Standarti, noteikumi un sertifikācija

Atbalsts, ko sniedz standartiem atbilstoša darbu izpilde
OBO klāstā Jūs atradīsit kabeļu nesošās sistēmas, kuras profesionāļi izstrādājuši profesionāļiem: tehnisko pamatu nodrošina standarts LVS EN 61537 (aizvieto DIN VDE 0639). Tajā ir raksturoti visi svarīgākie parametri: pielietošanas sfēra, pārbaudes nosacījumi, korozijnoturība un temperatūras klasifikācija. Kā kompetents kabeļu nesošo sistēmu izgatavotājs OBO ik dienas pilda šīs prasības. Daudzās pārbaudes metodes garantē, ka standartam atbilstošās sistēmas darbosies droši.

Noteikumi
Visām šajā katalogā uzskaitītajām precēm ir apliecināta CE atbilstība saskaņā ar attiecīgajām EK direktīvām. Tas attiecas arī uz tādām standarta detaļām kā, piem., skrūves, paplāksnes un uzgriežņi, kuras ir attiecīgās sistēmas sastāvdaļas. Attiecīgā EK atbilstības deklarācija apliecina atbilstību minētajā direktīvām vai standartiem, taču neietver garantiju par konkrētām īpašībām. Montāžas un lietošanas laikā jāievēro komplektā piegādāto produktu informācijā sniegtie drošības norādījumi un vispārējie drošības noteikumi.

Pārbaudīti potenciālu izlīdzināšanas vadi un aizsargvadi
Kabeļu nesošajām sistēmām ir jāpiemīt pietiekamai vadītspējai. Tikai tā var nodrošināt, ka notiek potenciālu izlīdzināšana un ir pietiekams savienojums ar zemējuma potenciālu. Vadītspējas samazinājums galvenokārt izriet no pārejas pretestības salaidumvietās.
Lai šo pārejas pretestību OBO kabeļu nesošajās sistēmās uzturētu pēc iespējas mazāku, jau izstrādes stadijā mēs lielu nozīmi piešķiram stabilam, no pārejas pretestības brīvam savienojumam. Protams, ka izstrādātās sistēmas tiek pārbaudītas BET laboratorijā.
Pārbaudītās preces šajā katalogā ir marķētas ar attēloto pārbaudes zīmi. Attiecīgos pārbaudes ziņojumus jebkurā laikā varat saņemt, sazinoties ar mūsu servisu.